Werkwijze

Tijdens het eerste consult vindt er een uitgebreid intakegesprek plaats. In dit gesprek bespreek ik met u de klacht, ziektegeschiedenis, het spijsverteringssysteem, energieniveau, voedings- en leefgewoonten, psychosociale- en emotionele aspecten.
Ik maak tevens gebruik van iriscopie en tongdiagnostiek.

Aan de hand van de bevindingen wordt een behandelplan opgesteld. Deze krijgt u toegestuurd en wordt in goed overleg met u besproken. Daar waar nodig worden er vervolgafspraken gemaakt. Hoe vaak is afhankelijk van de klacht en het verloop..